Echtscheidingsadvies Gouda

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het eerste gesprek is een kennismaking en kosteloos. Het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij een mogelijke samenwerking met ons.

Tijdens het gesprek kunnen we beoordelen hoe deze samenwerking kan leiden tot een juiste echtscheidingsprocedure. Als echtscheidingsadviseur en financieel adviseur beperken we ons niet tot een echtscheidings convenant of ouderschapsplan. We verdiepen ons ook in zaken die van belang zij om een goede nieuwe financiële start te maken zodat u precies weet wat de consequenties zijn van besluiten welke u neemt.

Om dat mogelijk te maken volgt na de kennismaking een inventarisatie om zo snel mogelijk een overzicht te kunnen verstrekken. Een overzicht welke de basis is voor een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.

Na inventarisatie van uw wensen en belangen verzorgt Echtscheidingsadvies-Gouda het scheidingsproces. Tijdens het scheidingsproces komen de volgende fasen aan bod;

 • opstellen ouderschapsplan
 • verdeling van de bezittingen
 • kinderalimentatie, eventueel partner alimentatie
 • in kaart brengen en bespreken nieuwe financiële situatie
 • verdelen van pensioenen
 • risico op overlijden tijdens of na de scheiding
 • de verzekeringsportefeuille
 • afspraken maken over toekomstige geschillen
 • afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant
 • verzoekschrift indienen bij de rechtbank samen met ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant
 • uitspraak rechter en akte van berusting en inschrijving van de echtscheiding
 • belastingaangifte in jaar van scheiding en evaluatie / nazorg
 • verzorgen ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende partner en verhogen van de hypotheek voor uitkoop van de ex partner.